Logo

RSS Print

Aage Aaberge

Produsent
Aage.aaberge@nordiskfilm.com
Telefon: 920 26 529

Aage Aaberge er en merittert filmprodusent som har jobbet i filmbransjen i over 30 år. I tillegg til vel 50 kort- og dokumentarfilmer har Aaberge produsert/co-produsert over 30 spillefilmer.
Han har hovedfag i filmvitenskap fra universitetet i Trondheim, har vært professor II på Filmskolen i Lillehammer og har opp gjennom sin karriere hatt en rekke tillitsverv i bransjen, blant annet som leder av Norsk Filmforbund, Norske Film- og TV-produsenters forening og styremedlem i Norsk Filminstitutt i to perioder.
I 2003 ble Aaberge ansatt som leder for filmavdelingen i Nordisk Film i Norge og har siden vært knyttet til selskapet bl.a. som produsent for den Golden Globe og Oscar-nominerte spillefilmen Kon-Tiki i 2012. Aaberge er ansatt som produsent i Nordisk Film Production.