Logo

RSS Print

Fokus på trivsel, utvikling og kunnskapsutveksling

På en skala fra 0–100 ligger tilfredshet blant medarbeidere her hos Nordisk Film på 78, og stolthet over å være en del av Nordisk Film på 88. 

Hos Nordisk Film vet vi at trivsel, og dermed prestasjoner i stor grad avhenger av ledelse. Alle ledere har vilje til å lede og de støttes i arbeidet sitt av Nordisk Films HR-avdeling. Vi legger vekt på en åpen og klar dialog mellom medarbeider og leder om forventninger, mål og rammer, samt løpende tilbakemeldinger på alle områder.

Når dyktige medarbeidere trives på arbeidsplassen har de i høyere grad lyst til å beholde jobben. I Nordisk Film ønsker vi å beholde våre dyktige medarbeidere. Vi bestreber oss på å utvikle medarbeiderne ved hjelp av formelen 70-20-10:

  • 70 %: nye oppgaver, økt ansvar, deltagelse i prosjekter, evt. ny jobb, gjerne et annet sted i Nordisk Film eller Egmont 

  • 20 %: gjennom eksponering via nettverk, presentasjoner, coaching, osv. 

  • 10 % gjennom utdannelse og kurser, e-learning og konferanser. 

Kunnskapsutveksling er også sentralt for Nordisk Film, både i utviklingen av den enkelte medarbeider og virksomheten som helhet. Vi har fokus på kunnskapsutveksling fordi alle medarbeidere er viktige ambassadører og fordi vi ønsker å utnytte synergier på tvers av våre ulike fagområder.

Vårt intranett er Facebooks nye portal for virksomheter, «Workplace», som vi deler med resten av Egmont. Her deler vi dokumenter, ideer og annen informasjon på kryss og tvers av hele Nordisk Film. Plattformen gjør det lett å ha korte samtaler med kolleger og bidrar til at hver enkelt raskere kan dele nyheter med resten av virksomheten, eller kanskje deler av den vil finne det interessant.