Logo

RSS Print

Games

Nordisk Film Games er en ny forretningsenhet som investerer i nordiske spillselskaper.

I Nordisk Film Games investerer vi i nordiske spillselskaper. Vi planlegger å investere et tresifret millionbeløp i første fase.

Kontakt oss hvis du har forslag til gode investeringer, men først ber vi deg lese retningslinjer våre for investeringer.

Slik investerer vi:

  • Vi investerer i nordiske spillselskaper. Den nordiske gamingbransjen genererer i dag fire ganger så stor inntjening som det de nordiske spillerne forbruker. Vi ønsker å gi ytterligere næring til denne veksten!
  • Vi investerer ikke i nystartede selskaper. Hvis du er et oppstartsselskap, bør du i stedet kontakte en relevant såkorn-investor – men ha oss i mente når du begynner å vokse.
  • Det ideelle selskapet å investere i for oss har allerede utgitt et par titler med en viss suksess, og ønsker nå å ta neste skritt.
  • Vi har en preferanse for såkalte core games på PC og konsoller, som retter seg mot de engasjerte brukerne.
  • Typisk vil vi overta en minoritetsandel for investeringene våre (altså mindre enn 50 % eierskap). Det gjør vi for at grunnleggerne kan forbli uavhengige.
  • Vi tar én eller to plasser i styret i selskapene vi investerer i.
  • Vi ser rollen vår som en partner som kan utfordre og støtte selskapene vi investerer i, med mål om å skape et sterkere og sunnere spillselskap.

Kontakt oss: Martin Walfisz, Senior Partner eller Mikkel Weider, Managing Director.