Logo

RSS Print

Partnerselskaper

  • Foto: Morten Skallerud

    Foto: Morten Skallerud

Maipo Film og TV-produksjon AS (NO)
Et markant produksjonsselskap i norsk filmbransje som har som målsetting å utvikle og produsere minst to spillefilmer av høy kvalitet til det norske markedet pr år, hvorav minst én skal være blant de tre mest besøkte. Maipo prioriterer det norske markedet, men arbeider samtidig aktivt for å styrke norsk films kommersielle potensial i Norden. Selskapet er deleid av Nordisk Film.

Zentropa (DK)
Zentropas fokusområde er å produsere kvalitetsfilm for et internasjonalt publikum, men de lager også lavbudsjettfilm og er jevnlig engasjert i skandinaviske, europeiske og amerikanske co-produksjoner. Selskapet er deleid av Nordisk Film.

Solar Films (FI)
Et av Finlands ledende produksjonsselskap innen for spillefilm og TV-produksjoner. Selskapet har vunnet mer enn 30 finske film- og publikumspriser. Selskapet er deleid av Nordisk Film.