Logo

RSS Print

Om oss

Nordisk Film er verdens eldste filmselskap i kontinuerlig drift.

  • Egmont Huset, Oslo

    Egmont Huset, Oslo

Selskapet ble grunnlagt i 1906 og har sine røtter i filmstudioet i Valby, København. Nordisk Film opererer i dag i hele Norden.

Nordisk Film Norge utvikler, produserer og distribuerer film og TV-serier og tilbyr etterarbeids-fasiliteter gjennom Shortcut Norge.

Nordisk Film driver også den største kinokjeden i Norge og drifter flere digitale tjenester, blant annet Billettportalen, Filmweb og Gavekorttorget. Nordisk Film står også for distribusjonen av PlayStation-produkter i Norden.

Nordisk Film fusjonerte i 1992 med Egmont og inngår i dag i ett av Nordens ledende mediekonsern. I 2016 omsatte Nordisk Film for EUR 530 mill. og hadde totalt 1.900 ansatte.

Nordisk Film Norge er organisert i følgende forretningsområder:
Filmproduksjon
Filmdistribusjon
Kinodrift
Postproduksjon
Interactive - PlayStation
Direct - Billettportalen/
Filmweb/Gavekorttorget